Det er veldig godt og har blitt ganske grønt i hele området, men det er nå det eneste skogen som gjør traseen spesielt synlig. Nye tre er på god vei flere steder.

Utløpet ved Røldalsvatnet
Ved avkjøringa til stasjonen
Gangveien oppover fra Rv13
Bratthenget – der gror det svært godt
Oppover ved bend 2
Videre oppover fra Håraknuten
Vi runder toppen og ser mot Håradalen
Myrområdet, riggområdet ved E134 til høyre
Gangbrua ligger fint
Området videre oppover mot inntaket
Inntaket i sikte
Utløpet fra tapperøret ved kanten av fossen
Inntak Breiborgsbekken
Det er god vannføring i Håraelva denne dagen. Her inntaket indre del.
Adkomsten til Hagabekk. Denne er nylaget og vil gro til etter hvert.
Øvre del mot inntak Hagabekk