Snøsmeltinga fortsetter i mai og juni og gir god produksjon. Ved utgangen av juni har vi produsert 6,8 GWh, ca 0,5 GWh m enn budsjett (budsjettet er snitt av forrige år). MEN, det er lite snø i fjellet så fortsettelsen bekymrer.

Tilsiget (spesifikt avløp) første halvår.