Rørgata vår er ei klasse 2 rørgate. Det betyr at det kreves et hovedtilsyn (full gjennomgang av kvalifisert personell) hvert 5.år. Vi har vert i drift i 5 år og ber Bystøl forestå hovedtilsynet. Del 1 gjøres 29.oktober og Kjell er med fra Håra Kraft.

En flott dag i Håradalen, bilde fra web.kamera skisenteret.
Thomas, fra Bystøl, igang med gjennomgang av hele anlegget.
På vei nedover i rørtraseen.
Kontroll i kummane
Siste del, ved utløpet fra stasjonen