I år har vi iverksatt et ønske om automatisere minstevannsføringa (MVF). Pga automatikkkravet måtte vi til med ny ventil, men når den er installert vil endringen av MVF for sommer- og vintervannsføring justere seg selv. Vi kan dermed fjernkjøre ventilen via styresystemet (tlf og pc) og kan derfor raskt både finjustere og om nødvendig renske (spyle ut) røret uten at det trenger være noen på stedet. Noen måneders drift viser at dette virket utmerket.

13.mai, den nye ventilen på plass i inntaket
20.mai demonteres den gamle og den nye monteres og klargjøres for tilkobling.

I forbindelse med annet planlagt vedlikehold 19-20.august ble ventilen koblet og satt i drift.

Per fra Spetals Verk i fullt arbeid med programmering og innlegging i styresystemet

Disse dagene blei det også skifta pakninger på noen av dysene og montert noen flere temperaturmålere. Nå kan vi, via styresystemet, følge med på både ute- og innetemperaturene i Inntaket og inne i stasjonen.

Kjell og Trygve var med de to fra Spetals Verk disse dagene.