Med lite snø i fjellet og mye fint vær i sommer blei det lite produksjon både i juli og august. Men så ble det ganske vått i september slik at produksjonen ble høyere enn budsjett. Samlet ligger vi ved utgangen av Q3 ca 1 GWh bak normalen. Vi ønsker oss, og trenger, mer nedbør.

Illustrasjon av tilsiget fra 1.jan tom 30.september.