22.januar 2020 er en merkedag – det er allerede 10 år siden Håra Kraft AS fikk konsesjon. Disse 10 åra har gått fort.